The Night House (2020)

The Night House (2020) movie-btc.com

หลังจากการสูญเสียที่น่าเศร้าของ เบธ (รีเบคก้า ฮอลล์) เมื่อสามีของเธอจากไป เธอต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับการใช้ชีวิตเพียงลำพังในบ้านหลังเดี่ยวริมทะเลสาบที่เขาสร้างขึ้น แต่ไม่นานความน่าสะพรึงกลัวก็เข้ามาหาเธอ เมื่อดวงวิญญาณที่แฝงมากับสามีที่เธอโหยหากับกลายเป็นสิ่งชั่วร้าย

ดูหนังออนไลน์ได้ที่ movie-btc.com ดูหนังออนไลน์ เว็บหนังออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *